Automatizací pro snazší* způsob ustálení hladiny glukózy.1,2,3

Systém MiniMed™ 780G

Systém inzulinové pumpy, který si sám upraví bazální rychlost inzulinu a podá autokorekční dávky inzulinu.
*Ve srovnání se systémem MiniMed™ 670G. Ve vztahu s funkcí SmartGuard ™. Určitá interakce uživatele je vyžadována. Jednotlivé výsledky se mohou lišit.

Automatizací pro snazší* způsob ustálení hladiny glukózy.1,2,3

V průběhu dne i noci upravuje automaticky dávkování inzulinu na základě Vašich potřeb, a tím poskytuje snazší* způsob pro ustálení hladiny glukózy.1,2,3 Automatizace, která Vám pomůže dosáhnout glykemických cílů jako je čas v cílovém rozsahu > 70% a hodnota HbA1c < 7,0 % (< 53 mmol/mol). 1,2,3,4
*Ve srovnání se systémem MiniMed™ 670G Reference: Uživatelská příručka systému MiniMed™ 670G – funkce SmartGuard™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Komponenty systému MiniMed™ 780G

Kontinuální monitorace glukózy (CGM)
Senzor Guardian™ Sensor 3 v průběhu dne naměří 288 hodnot glukózy, které každých 5 minut automaticky odesílá do Vaší pumpy. Můžete si tak ověřit, kde se Vaše hladina glukózy nachází a kam směřuje.
Infuzní sety řady MiniMed™ Mio™
Snadné, rychlé a bez potíží.5 Infuzní sety řady MiniMed™ Mio™ jsou navrženy s integrovaným zavaděčem pro rychlou a snadnou výměnu infuzního setu, která vyžaduje kratší postup.5,6 Infuzní set je možné zavést pouze jednou rukou, což Vám může pomoci v zavedení setu do méně přístupných oblastí na těle.
Inzulinová pumpa
Na základě aktuálních dat, obdržených každých 5 minut ze zařízení CGM, provádí tato vodotěsná* pumpa automatickou úpravu a korekci Vaší dávky inzulinu**. Pokud Vaše hladina glukózy stoupá, pumpa vydá více inzulinu. Pokud naopak Vaše hladina glukózy klesá, pumpa sníží výdej inzulinu. Může Vás současně upozornit na vysokou nebo nízkou koncentraci glukózy.
* Pumpa je vodotěsná v době výroby a při správném vložení zásobníku a hadičky. **Zdroj: Uživatelská příručka systému MiniMed™ 780G - funkce SmartGuard™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Máte vše pod kontrolou

Relaxujte více
Systém MiniMed™ 780G pomáhá předcházet vysokým a nízkým koncentracím glukózy s nižším úsilým.7
Individualizujte si své cíle
Systém MiniMed™ 780G poskytuje personalizovaný přístup k dosahování terapeutických cílů díky možnosti volby cílové hodnoty koncentrace glukózy (5,5 nebo 6,1 nebo 6,7 mmol/l).
Zaměřte se na dobu jídla
Design systému MiniMed™ 780G byl inspirován pro každodenní život. Funkce automatické korekce napomáhá při výpočtech množství sacharidů, které vždy nejsou přesné.*1
Zůstaňte ve spojení
Ověřte si svou hladinu glukózy v reálném čase prostřednictvím telefonu.
Aplikace instalovaná ve Vašem chytrém telefonu Vám umožní snadno sledovat svou hladinu glukózy a upozorní Vás, jakmile se koncentrace glukózy zvýší nebo sníží.
Méně starostí
Systém MiniMed™ 780G napomáhá udržet Vaše hodnoty glukózy ve zdravém cílovém rozsahu více než 70% času. 1,2,8,9

Technologie SmartGuard™

Systém MiniMed™ 780G nepřetržitě předvídá Vaši inzulinovou potřebu, upravuje dávkování inzulinu, provádí automatickou kompenzaci hladiny glukózy a současně napomáhá předcházet nízké hladině glukózy.1,2 Tyto automatické* úpravy a opravy Vám pomohou soustředit se na svůj život - nikoliv na hladinu glukózy.
Zdroj: Uživatelská příručka systému MiniMed™ 780G - funkce SmartGuard™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Pro osoby používající systém MiniMed™ 780G

Prostřednictvím aplikace je nyní možné mít zobrazenu Vaši aktuální hladinu glukózy přímo na Vašem chytrém telefonu. Dostupná ke stažení zdarma pro většinu chytrých telefonů iOS a Android.

Pro nejbližší osoby uživatele systému MiniMed™ 780G

Své aktuální údaje o hladině glukózy můžete sdílet se svými partnery v péči. *Používání aplikace CareLink™ Connect vyžaduje internetové připojení.

Glukometr

Rychlé kalibrace senzorů je docíleno bezdrátovým odesíláním výsledků měření pomocí glukometru Accu-Chek® Guide Link přímo do inzulinové pumpy.

Webinář

CarelinkTM

Naučit se porozumět hodnotám.

Více info a registrace

Systém
MinimedTM 780G

Jak funguje 780G a co je potřeba vědět.

Více info a registrace

GuardianTM Connect

Proč je důležité používat personální systém pro měření glukózy.

Více info a registrace

Kontinuální monitorace glukózy

Co je třeba vědět o CGM.

Více info a registrace

Reference

  1. Carlson, AL. et al. Safety And Glycemic Outcomes Of The MiniMed™ AHCL System in Subjects With T1D. Poster at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 12-16, 2020, Chicago/Virtual
  2. De Bock M. et al. Improved Glycemic Outcomes with MiniMed™ AHCL Delivery. Poster at the 80th International Conference of the American Diabetes Association, June 12-16, 2020, Chicago/Virtual
  3. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 – 1408
  4. Battelino T, et al. Diabetes Care 2019 Aug ; 42 (8): 1593 – 1603
  5. Medtronic data on file. MRM 17430 MiniMed™ Mio™ Advance claims from Human Factors Testing
  6. Medtronic data on File IFU Comparison versus MiniMed Quick Set.
  7. Data on file. Medtronic pivotal trial (age 14-75) Age 14-75 2020; 16 US sites.
  8. Agiostratidou, G. et al. Diabetes Care 2017; 40:1622-1630.
  9. Danne T. et al. Diabetes Care 2017 ; 40 :1631-1640.
Podrobné informace týkající se použití, indikací, kontraindikací, preventivních opatření, varování a možných nežádoucích účinků naleznete v produktovém návodu pro uživatele. Bližší informace žádejte u místního zástupce divize Diabetes spol. Medtronic.

ⓒ 2020 Medtronic. Všechna práva vyhrazena. Logo spol. Medtronic a označení Further, Together jsou obchodními známkami spol. Medtronic. Značky třetích stran jsou obchodními známkami příslušných vlastníků. Všechny ostatní značky jsou obchodními známkami spol. Medtronic. ACCU‑CHEK, ACCU‑CHEK GUIDE LINK jsou obchodními známkami spol. Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes je obchodní známkou společnosti DreaMed Diabetes. Ltd. Algoritmus systému MiniMed™ 780G disponuje technologií vyvinutou společností DreaMed Diabetes.
MÁTE ZÁJEM O LÉČBU SYSTÉMEM MINIMED™ 780G?
NEBO O BLIŽŠÍ INFORMACE O SYSTÉMU MINIMED™ 780G?
V případě dotazů kontaktujte naši nepřetržitou asistenční linku na: +420 233 059 059