Automatizací pro ustálení hladiny glukózy*

*Ve vztahu s funkcí SmartGuard ™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Systém MiniMed™ 780G

Systém inzulinové pumpy, který si sám upraví bazální rychlost inzulinu a podá autokorekční dávky inzulinu.

Automatizací pro snazší* způsob ustálení hladiny glukózy.1,2,3

Technologie SmartGuardTM v průběhu dne i noci automaticky upravuje dávkování inzulinu na základě Vašich potřeb tak, aby maximalizovala dobu, kdy je hladina glukózy v cílovém rozsahu 3,9 mmol/l až 10,0 mmol/l.

Komponenty systému MiniMed™ 780G

Kontinuální monitorace glukózy (CGM)
Senzor Guardian™ 4 v průběhu dne naměří 288 hodnot glukózy, které každých 5 minut automaticky odesílá přes vysílač Guardian™ 4 do Vaší pumpy MiniMed™ 780G. Můžete si tak ověřit, kde se Vaše hladina glukózy nachází a kam směřuje. Systém MiniMed™ 780G s vysílačem Guardian™ 4 nevyžaduje ke kalibraci ani k rozhodování o dalším postupu léčby diabetu měření glykémie pomocí glukometru z kapky krve z prstu.*
*Rozhodování o dalším postupu léčby by měla být prováděna na základě kombinace hodnot glukózy naměřených senzorem a šipek trendu. Měření glykémie je vyžadováno při zapnutí funkce SmartGuard™. Pokud hodnoty ze CGM neodpovídají symptomům nebo očekáváním, použijte k rozhodování o léčbě hodnoty glykémie naměřené glukometrem. Více informací naleznete v uživatelské příručce systému MiniMed™ 780G – funkce SmartGuard™. Některé interakce uživatele jsou vyžadovány
Infuzní sety MiniMed™ Mio™ Advance
Infuzní sety MiniMed™ Mio™ Advance jsou dodávány připravené k použití – každý infuzní set je dodáván společně s integrovaným zavaděčem s automatickým zatahováním zaváděcí jehličky, ve kterém je set připraven pro zavedení. Infuzní set MiniMed™ Mio™ Advance disponuje měkkou kanylou pod úhlem 90 stupňů.
Inzulinová pumpa
Na základě aktuálních dat, obdržených každých 5 minut ze zařízení CGM, provádí tato pumpa automatickou úpravu a korekci Vaší dávky inzulinu**. Pokud Vaše hladina glukózy stoupá, pumpa vydá více inzulinu. Pokud naopak Vaše hladina glukózy klesá, pumpa sníží výdej inzulinu. Může Vás současně upozornit na vysokou nebo nízkou koncentraci glukózy.
**Zdroj: Uživatelská příručka systému MiniMed™ 780G - funkce SmartGuard™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Máte vše pod kontrolou

Relaxujte více

Systém MiniMed™ 780G pomáhá předcházet vysokým a nízkým koncentracím glukózy.

Individualizujte si své cíle

Systém MiniMed™ 780G poskytuje personalizovaný přístup k dosahování terapeutických cílů díky možnosti volby cílové hodnoty koncentrace glukózy (5,5 nebo 6,1 nebo 6,7 mmol/l).

Zaměřte se na dobu jídla

Design systému MiniMed™ 780G byl inspirován pro každodenní život. Funkce automatické korekcekteré mají pomoci zkorigovat vysokou hladinu  glukózy.*1

Zůstaňte ve spojení

Ověřte si svou hladinu glukózy v reálném čase prostřednictvím telefonu.
Aplikace instalovaná ve Vašem chytrém telefonu Vám umožní snadno sledovat svou hladinu glukózy a upozorní Vás, jakmile se koncentrace glukózy zvýší nebo sníží.

Soustřeďte se na život ​

Systém MiniMed™ 780G napomáhá udržet Vaše hodnoty glukózy v cílovém rozsahu.1,2,8,9

Technologie SmartGuard™

Systém MiniMed™ 780G nepřetržitě předvídá Vaši inzulinovou potřebu, upravuje dávkování inzulinu, provádí automatickou kompenzaci hladiny glukózy a současně napomáhá předcházet nízké hladině glukózy. Tyto automatické* úpravy a opravy Vám mohou pomoci soustředit se na svůj život – nikoliv na hladinu glukózy.

*Zdroj: Uživatelská příručka systému MiniMed™ 780G – funkce SmartGuard™. Určitá interakce uživatele je vyžadována.

Pro osoby používající systém MiniMed™ 780G

Prostřednictvím aplikace je nyní možné mít zobrazenu Vaši aktuální hladinu glukózy přímo na Vašem chytrém telefonu. Dostupná ke stažení zdarma pro většinu chytrých telefonů iOS a Android.

Pro nejbližší osoby uživatele systému MiniMed™ 780G

Své aktuální údaje o hladině glukózy můžete sdílet se svými partnery v péči. Používání aplikace CareLink™ Connect vyžaduje internetové připojení.

Glukometr

Kompatibilní glukometr Accu-Chek® Guide Link pro bezdrátové odesílání výsledků měření přímo do inzulinové pumpy.

Webinář

CarelinkTM

Interpretace zpráv ze softwaru CareLink Personal při používání inzulinových pump a systémů CGM od spol. Medtronic"
V PŘÍPRAVĚ

Systém
MinimedTM 780G

Základní principy fungování a představení systému MiniMed 780G
V PŘÍPRAVĚ

GuardianTM Connect

Představení funkcí systému osobní kontinuální monitorace glukózy Guardian Connect od spol. Medtronic
V PŘÍPRAVĚ

Kontinuální monitorace glukózy

Všeobecné informace k systému kontinuální monitorace glukózy pro inzulinové pumpy spol. Medtronic
V PŘÍPRAVĚ

ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ A INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

 1. Zdravotnické prostředky spol. Medtronic:
  Systém MiniMed 780G je inzulinová pumpa určená ke kontinuálnímu podávání bazálního inzulinu nastavitelnou rychlostí a k aplikaci nastavitelných bolusů inzulinu; k nepřetržité monitoraci glukózy (CGM) v intersticiu; k automatickým úpravám ve výdeji inzulinu na základě CGM (funkce SmartGuard) a zastavení výdeje inzulinu při poklesu / předpokladu poklesu hladiny glukózy ze CGM pod / na předem definovanou hodnotu. Před zahájením léčby inzulinovou pumpou se poraďte s lékařem. K rizikům spojeným s infúzí inzulinu patří hypoglykémie, hyperglykémie, diabetická ketoacidóza, záchvat, kóma, smrt. Nepoužívejte CGM, pokud užíváte lék s obsahem hydroxymočoviny.
  Vysílač Guardian 4 je součástí kontinuální monitorace glukózy (CGM); odesílá data ze senzoru Guardian 4 do systému MiniMed 780G. V případě dotazů nebo obav týkajících se lékařské problematiky kontaktujte lékaře.
  Senzor Guardian 4 je určen k měření glukózy v intersticiu a je součástí kontinuální monitorace glukózy (CGM) s vysílačem Guardian 4 a systémem MiniMed 780G. Léky obsahující paracetamol mohou vést k nesprávnému zvýšení hodnoty glukózy naměřené senzorem. V případě dotazů nebo obav týkajících se lékařské problematiky kontaktujte lékaře.
  Infuzní sety MiniMed Mio Advance s integrovaným zavaděčem jsou určeny k podkožní aplikaci inzulinu kompatibilní inzulinovou pumpou. Při nesprávném použití může dojít k nesprávnému podání léku, infekci a/nebo podráždění. Před zahájením používání se poraďte s lékařem; první zavedení proveďte v přítomnosti lékaře.
  Zásobník MiniMed Reservoir je určen ke kontinuální podkožní aplikaci léků, např. inzulinu, dodávaných kompatibilními inzulinovými pumpami a infuzními sety; po naplnění inzulinem ihned použijte, nepoužívejte déle než 3 dny. Při průniku kapaliny do konektoru použijte nový infuzní set a zásobník – může dojít k zablokování větracích otvorů a možnému výdeji příliš nízké / vysoké dávky inzulinu. První výměnu zásobníku proveďte pod dohledem lékaře.  V případě dotazů nebo obav týkajících se lékařské problematiky kontaktujte lékaře.
  Aplikace Guardian Connect je součást kontinuální monitorace glukózy (CGM) Guardian Connect; slouží k zobrazení dat ze CGM, kalibraci senzoru, záznamu událostí a vydání výstrah k hladině glukózy na kompatibilním mobilním přístroji. Glykémie (GL) a hodnoty naměřené CGM se mohou lišit. Používáte-li CGM, udržujte kontakt se svým lékařem.
  Vysílač Guardian Connect je součást systému kontinuální monitorace glukózy (CGM) Guardian Connect; odesílá data ze senzoru Enlite do aplikace Guardian Connect. Čtěte bezpečnostní opatření, varování a pokyny v příručce k senzoru. Nevystavujte silnému magnetickému poli a extrémním teplotám.
  Senzor Enlite je součást CGM spol. Medtronic; je zaveden do podkoží, kde měří koncentraci glukózy po dobu 6 dnů a data odesílá do vysílače.  Mezi rizika patří krvácení, otok, podráždění nebo infekce v místě zavedení senzoru. Před použitím konzultujte zdravotní stav a léčbu s lékařem.
  Certifikáty vydala notifikovaná osoba číslo 0459.
  Software CareLink Personal je určen k tvorbě zpráv z dat inzulinových pump, glukometrů a kontinuální monitorace glukózy (CGM) k managementu diabetu.  Pro vybraná zařízení umožňuje prohlížení dat ze zařízení pacienta určeným osobám. Používat na základě doporučení lékaře. Software nepředstavuje lékařské rady a nelze se na něj takto spoléhat.
  Diagnostický zdravotnický prostředek in vitro jiného výrobce:
  Glukometr Accu-Chek Guide Link je určen k měření glukózy v čerstvé kapilární krvi jako pomůcka při monitorování účinnosti regulace glukózy; a k přenosu hodnot glukózy pro kompatibilní pumpy MiniMed.  Pokud budete mít příznaky, které neodpovídají výsledkům vašich testů nebo v případě otázek, promluvte si se svým lékařem. Certifikát vydala notifikovaná osoba číslo 0123.

ⓒ 2020 Medtronic. Všechna práva vyhrazena. Logo spol. Medtronic a označení Further, Together jsou obchodními známkami spol. Medtronic. Značky třetích stran jsou obchodními známkami příslušných vlastníků. Všechny ostatní značky jsou obchodními známkami spol. Medtronic. ACCU‑CHEK GUIDE LINK jsou obchodními známkami spol. Roche Diabetes Care. DreaMed Diabetes je obchodní známkou společnosti DreaMed Diabetes. Ltd. Algoritmus systému MiniMed™ 780G disponuje technologií vyvinutou společností DreaMed Diabetes.

MÁTE ZÁJEM O LÉČBU SYSTÉMEM MINIMED™ 780G?

NEBO O BLIŽŠÍ INFORMACE O SYSTÉMU MINIMED™ 780G?

V případě dotazů kontaktujte naši nepřetržitou asistenční linku na: +420 233 059 059